Exam Time Table- Level III Semester II (Honours & General)

Bachelor of Arts Level III Semester II Honours Arts & Translation Studies

Time Table Level III Sem II Honours

 

Bachelor of Arts Level III Semester II General

Exam Time Table L III S II General