மாணவர்களின் விபரங்கள்

  • கலைப்பீட மாணவர்கள் தங்கள் விபரங்களை வழங்குமாறு வேண்டப்படுகிறார்கள்
  • கீழ் உள்ள இணைப்பில் சொடுக்குவதன் மூலம் தகவல்களை வழங்க முடியும்.
  • கற்பித்தல் குறிப்புகளை கற்றல் முகாமைத்துவ தொகுதியில் (LMS) பதிவேற்றம் செய்வதற்காக இத்தகவல்கள் சேகரிப்படுகிறது.

(குறிப்பு- கற்கை ஆண்டு நான்காம் வருடம் எனின் “Fourth Year / 4x” என்பதை தெரிவு செய்யவும்)

தரவுகளை வழங்க இங்கே சொடுக்கவும்


New Dates of the Symposium: 02.10.2019 20.11.2019

For more details

Walk- in- interview

Walk in Interview for the appointments of Temporary Assistant Lecturer in English Literature and Music (Vocal, Veena, Violin, Miruthangam)   will be held on 09th July 2019 at 9.30am in the Mini Board Room of the Faculty of Arts, University of Jaffna.

 
முதலாவது அனைத்துலகத் தமிழியல் ஆய்வு மாநாடு – 2020
ஜனவரி 10, 11
விபரங்களிற்கு

 
 
Symposium on English Language Teaching 2019 (SELT2019)
ELTC, University of Jaffna, Sri Lanka.
10th May 2019
Theme:
“Enhancing Pedagogic Practices in ELT: Expectations and Realities”
Extended Abstract Deadline:
10th April 2019