இதுவரை பாடப்பதிவை மேற்கொள்ளாத மாணவர்களின் கவனத்திற்கு (2018/2019)

2018/19 கலைப்பீட மாணவர்களில் இதுவரை பாடப்பதிவு செய்யாத மாணவர்களின் விபரங்கள் இங்குதரப்பட்டுள்ளன. எனவே 25.09.2020 திகதிக்கு முன்னர் தமது பாடப்பதிவுகளை இணையவழி ஊடாக மேற்கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகின்றனர். இணையவழிக்கற்கை ஆரம்பிக்கப்பட இருப்பதால் இத்தரவு வேண்டப்படுகின்றது. பாடப்பதிவினை மேற்கொள்ள வேண்டிய விண்ணப்பம் இங்கு…

Continue Readingஇதுவரை பாடப்பதிவை மேற்கொள்ளாத மாணவர்களின் கவனத்திற்கு (2018/2019)

For Third and Fourth year Arts Students-மூன்றாம் மற்றும் நான்காம் வருட கலைப்பீட மாணவர்களின் கவனத்திற்கு

3ம் 2ம் அரையாண்டு 4ம் வருட 1ம் அரையாண்டு மாணவர்களுக்கான Google Form இத்துடன் தரப்பட்டுள்ளது. தயவுசெய்து அனைத்து மாணவர்களும் இதனை பூரணப்படுத்தி 07.08.2020இற்கு முன்னதாக அனுப்பிவைக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகின்றனர். தரவு வழங்கும் படிவத்திற்குச் (Form) செல்வதற்கு

Continue ReadingFor Third and Fourth year Arts Students-மூன்றாம் மற்றும் நான்காம் வருட கலைப்பீட மாணவர்களின் கவனத்திற்கு

மகாபொல பெறுவோர் கவனத்திற்கு (கல்வியாண்டு 2018/2019)- Mahapola Awardees (Academic Year 2018/2019)

இணைக்கப்பட்ட பட்டியலில் பெயர் உள்ள மாகாபொல கொடுப்பனவு பெற தகுதி உடையோரிடமிருந்து பின்வரும் தவவல்களை சமர்ப்பிக்குமாறு வேண்டப்படுகிறது. மேலதிக விபரங்களிற்கு பெயர் பட்டியல் / Name List தகவல் வழங்க / To submit details

Continue Readingமகாபொல பெறுவோர் கவனத்திற்கு (கல்வியாண்டு 2018/2019)- Mahapola Awardees (Academic Year 2018/2019)

LMS உள் நுழைவு பயனர்பெயர், கடவுச்சொல்

LMS உள் நுழைவு பயனர்பெயர், கடவுச்சொல் பெற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் பீடாதிபதி காரியாலயம் அல்லது தொடர்புபட்ட விரிவுரையாளரை உடன் அணுகவும்.

Continue ReadingLMS உள் நுழைவு பயனர்பெயர், கடவுச்சொல்

பல்வகைவழி இணையவழிக் கற்றல்

கலைப்பீட மாணவர்கள் அனைவரும் தற்போது பின்பற்றப்படும் பல்வகைவழி இணையவழிக் கற்றல் முறை தொடா்பான பின்னுாட்டலை வழங்குமாறு வேண்டப்படுகிறார்கள். பின்னுாட்டலை வழங்குவதற்கு…..

Continue Readingபல்வகைவழி இணையவழிக் கற்றல்

3ம் வருட, 4ம் வருட மாணவர்களுக்கான அறிவித்தல்

3ம் வருட, 4ம் வருட மாணவர்களுக்கான அறிவித்தல் Covid 19 காரணமாக இடைநிறுத்தப்பட்ட 3ம் வருட 1ம் அரையாண்டு பரீட்சை 10.08.2020 அன்று ஆரம்பமாகும். அத்துடன் 4ம் வருட 1ம் அரையாண்டு விரிவுரைகள் 10.08.2020 அன்று கலைப்பீடத்தில் ஆரம்பமாகும். பரீட்சை கால…

Continue Reading3ம் வருட, 4ம் வருட மாணவர்களுக்கான அறிவித்தல்

அனைத்து வருட கலைப்பட்டப் படிப்பு மாணவர்களுக்குமான அறிவித்தல்

எம்மால் பாடப்பதிவுகளுக்கான (Subject Registration) விண்ணப்பங்கள் ஒன்லைன் மூலம் கோரப்பட்டு விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்ட போதும் சில மாணவர்கள் பாடப்பதிவுகளை மேற்கொள்ளவில்லை என்பதனை அறியத் தந்துள்ளனர்எனவே பாடப்பதிவுகளை மேற்கொள்ளாத மாணவர்களுக்காக மீண்டும் ஒருமுறை சந்தர்ப்பம் அளிக்கப்படுகிறது.  பாடப்பதிவுகளை மேற்கொள்ளாத மாணவர்களின் விபரங்கள் தரப்பட்டுள்ளன.இதில்…

Continue Readingஅனைத்து வருட கலைப்பட்டப் படிப்பு மாணவர்களுக்குமான அறிவித்தல்