இரண்டாவது அனைத்துலகத் தமிழியல் ஆய்வு மாநாடு 2021 ஜனவரி 10, 11

இரண்டாவது அனைத்துலகத் தமிழியல் ஆய்வு மாநாடு 2021 ஜனவரி 10, 11 கருப்பொருள் - ”பன்முகநோக்கில் சங்க இலக்கியம்” - விபரங்களுக்கு....

Continue Readingஇரண்டாவது அனைத்துலகத் தமிழியல் ஆய்வு மாநாடு 2021 ஜனவரி 10, 11

பீடாதிபதியின் முதலாம் வருட மாணவர்களுடனான கலந்துரையாடல்

கலைப்பீடாதிபதி புதிய மாணவர்களுடன் Zoom வழியாக கலந்துரையாடவுள்ளார்விபரங்களுக்கு

Continue Readingபீடாதிபதியின் முதலாம் வருட மாணவர்களுடனான கலந்துரையாடல்

பூரணமாகாத மகாபொல படிவங்கள்

2018/19 கல்வியாண்டு மாணவர்களுக்கான மகாபொல புலமைப்பரிசில் 2018/19 கல்வியாண்டு மாணவர்களில் மகாபொல புலமைப்பரிசில்களுக்கு தகுதியான மாணவர்களுக்கு ஓர் விண்ணப்பப் படிவம் கல்வி வழிகாட்டல் விரிவுரைகளின் போது வழங்கப்பட்டது. சில மாணவர்கள் படிவத்தை பூர்த்தி செய்து திருப்பி கலைப்பீடாதிபதி அலுவலகத்தில் ஒப்படைத்து கையொப்பம்…

Continue Readingபூரணமாகாத மகாபொல படிவங்கள்