புதிய  பரீட்சை நேர அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது

Announcements for Level I Students புதிய  பரீட்சை நேர அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. (19 March 2021) Following exams have been postponed. New dates will be notified soon. Level I Second Semester & First…

Continue Readingபுதிய  பரீட்சை நேர அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது

Exam Time Table- Fourth Examination & கோவிட் 19 கால தரவு சேகரித்தல்

Fourth Year கோவிட் 19 கால தரவு சேகரித்தல் Fourth Examination in Arts - 2018 Second Semester. Time Table. Re -published on 20 Jan 2021.

Continue ReadingExam Time Table- Fourth Examination & கோவிட் 19 கால தரவு சேகரித்தல்

பீடாதிபதியின் முதலாம் வருட மாணவர்களுடனான கலந்துரையாடல்

கலைப்பீடாதிபதி புதிய மாணவர்களுடன் Zoom வழியாக கலந்துரையாடவுள்ளார்விபரங்களுக்கு

Continue Readingபீடாதிபதியின் முதலாம் வருட மாணவர்களுடனான கலந்துரையாடல்

பூரணமாகாத மகாபொல படிவங்கள்

2018/19 கல்வியாண்டு மாணவர்களுக்கான மகாபொல புலமைப்பரிசில் 2018/19 கல்வியாண்டு மாணவர்களில் மகாபொல புலமைப்பரிசில்களுக்கு தகுதியான மாணவர்களுக்கு ஓர் விண்ணப்பப் படிவம் கல்வி வழிகாட்டல் விரிவுரைகளின் போது வழங்கப்பட்டது. சில மாணவர்கள் படிவத்தை பூர்த்தி செய்து திருப்பி கலைப்பீடாதிபதி அலுவலகத்தில் ஒப்படைத்து கையொப்பம்…

Continue Readingபூரணமாகாத மகாபொல படிவங்கள்