மீள்பரீட்சைகள் 2022 (பழையபாடத்திட்டம்)

இரண்டாம் வருட முதலாம் மற்றும் இரண்டாம் அரையாண்டு, மூன்றாம் வருட முதலாம் மற்றும் இரண்டாம் அரையாண்டு விண்ணப்பப்படிவம்

Continue Readingமீள்பரீட்சைகள் 2022 (பழையபாடத்திட்டம்)

Application for Repeat Candidates-Level II First Semester

பொதுக்கலை மாணவர்களுக்கான இணையவழி இணைப்பு: https://forms.gle/3eSKCHQcqHNrdTvM7 சிறப்புக்கலை மாணவர்களுக்கான இணையவழி இணைப்பு: https://forms.gle/DU9vk5Yz1C3drb1y7

Continue ReadingApplication for Repeat Candidates-Level II First Semester