Research Conference- Tamil

முதலாவது அனைத்துலகத் தமிழியல் ஆய்வு மாநாடு – 2019
காா்த்திகை 15, 16

கருப்பொருள்
வரலாற்றுப் போக்கில் தமிழியல் ஆய்வுகள்
தமிழ்த்துறை,
கலைப்பீடம்,
யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்,
இலங்கை.

விபரங்களிற்கு