தமிழ்த்துறையின் ‘பின்னைஒப்பிலக்கியம்’ கருத்தரங்கம்

யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்த்துறையினால் ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட கருத்தரங்கம் 02.06.2023 அன்று காலை 09.00 மணியளவில் கலைப்பீட கருத்தரங்க மண்டபத்தில் தமிழ்த்துறைத் தலைவர் பேராசிரியர். கி. விசாகரூபன் தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில் தமிழ்நாடு திண்டுக்கல் காந்தி கிராமம் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த பேராசிரியர். பா.…

Continue Readingதமிழ்த்துறையின் ‘பின்னைஒப்பிலக்கியம்’ கருத்தரங்கம்

Guest Lecture on ‘Recent Trends in Translation Theory’ -Prof.P.Aananthakumar, Gandhigram Rural University, India

A Guest Lecture on “Recent trends in Translation theory” of “Prof.A.Ananthakumar” was organized by the Department of Translation Studies, Faculty of Arts, University of Jaffna on 02nd of June, 2023…

Continue ReadingGuest Lecture on ‘Recent Trends in Translation Theory’ -Prof.P.Aananthakumar, Gandhigram Rural University, India

Application for Exam (Level II, 2nd Semester-2019/2020)

பொதுக்கலை மாணவர்களுக்கான இணையவழி இணைப்பு:https://forms.gle/98MhwCjutCLBUbLo7சிறப்புக்கலை மாணவர்களுக்கான இணையவழி இணைப்பு:https://forms.gle/5dbReu8Fsez4rT7L9பொதுக்கலை மீள் பரீட்சை மாணவர்களுக்கான இணையவழி இணைப்பு – மீள்பரீட்சைhttps://forms.gle/23ofTHRoTaUmqdFu5சிறப்புக்கலை மீள் பரீட்சை மாணவர்களுக்கான இணையவழி இணைப்பு – மீள்பரீட்சைhttps://forms.gle/4aeA6ZD8xFraYCNKA 

Continue ReadingApplication for Exam (Level II, 2nd Semester-2019/2020)