நான்காவது அனைத்துலகத் தமிழியல் ஆய்வு மாநாடு 2023 ஆவணி 07, 08

யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக் கழக சர்வதேச ஆய்வரங்கின் ஒரு பகுதியாக சிங்கப்பூர் எஸ்டேற் கந்தையா கார்த்திகேசன் அறக் கட்டளை நிதியத்தின் முழுமையான நிதிப் பங்களிப்புடன் நான்காவது அனைத்துலகத் தமிழியல் ஆய்வு மாநாடு 2023 ஆவணி 07, 08 ஆம் திகதிகளில் கைலாசபதி கலையரங்கில்…

Continue Readingநான்காவது அனைத்துலகத் தமிழியல் ஆய்வு மாநாடு 2023 ஆவணி 07, 08