கலைப்பீட புதுமுக மாணவர்களுக்கான திசைமுகப்படுத்தல் ஆரம்ப நிகழ்வு

காலம் – 5 ஆடி 2021
நேரம் – மு.ப. 9.30-மு.ப. 11.00
<– விபரங்களிற்கு

Announcements

Mission
The Faculty of Arts is committed to promote knowledge and academic excellence leading to the pinnacle of humanity in tune with the vision to which the faculty is wedded.

கலைப்பீடம் வரித்து நின்ற’நோக்கு’ வழிச்சென்று அறிவுநாடிகள் மனிதமாம் சிகரம் நோக்கி கல்வியில் வித்துவம் எய்த உந்துவதில் கலைப்பீடம் தன்னை அர்ப்பணிக்கின்றது.

Vision
To strive hard to achieve excellence in the field of Arts by adopting admirable values of Culture ad Heritage cherished by us as expedient as possible so that humanity may continue to prosper.

பண்பாடு பாரம்பரிய விழுமியங்களைக் காலோசிதமாய் அடியொற்றி மனிதம் ஓங்க கலையில் துறை காண்போம்.

Recent Updates of Faculty of Arts
 • Orientation program 2018/2019

  Orientation program 2018/2019

  Orientation Programme for the new students for the academic year  2018/19 was held on 07 & 08  Sep 2020Read More »
 • A lecture delivered by Dr.K.Kuruparan

  A lecture delivered by Dr.K.Kuruparan

  A  lecture delivered by Dr.K.Kuruparan,Snr. Lecturer, Department of Law  on ‘Academic freedom and institutional autonomy of Universities in SriLanka: Current Legal status and suggestion for reforms’at the Faculty Forum held on 23.07.2020. Programme was held …Read More »
 • Merry Christ Mas -2018

  Merry Christ Mas -2018

  The above celebration was organized by the department of Christian & Islamic Civilization, Faculty of Arts, on 19th December 2018.Read More »